Sted­far: Løgn og lat­in

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

TIL­TALT FOR SE­X­MIS­BRUG

An­kla­ge­ren bo­re­de bå­de i al­ko­hol­for­brug og seksu­alva­ner, da den 52- åri­ge sted­far GH i går for­mid­dag sad på an­kla­ge­bæn­ken i Ret­ten i Hjør­ring, til­talt for se­x­mis­brug af sin sted­dat­ter.

I vid­nes­kran­ken for­tal­te sted­fa­de­ren, at han ik­ke selv me­ner, han har et al­ko­hol­pro­blem, men det men­te hans eks­ko­ne, og det var år­sa­gen til, at hun lod sig skil­le fra ham, for­tal­te han i ret­ten.

» Jeg drik­ker kun cir­ka fem øl i lø­bet af en nor­mal dag, « sag­de han i ret­ten, li­ge­som han næg­te­de at ha­ve væ­ret fuld for­an sted­dat­te­ren.

El­lers var det en be­stemt, men kort­fat­tet sted­far, der sva­re­de på an­kla­ger Ka­ri­na Skous spørgs­mål.

» Snak­ke­de I åbent om sex der­hjem­me, « spurg­te an­kla­ge­ren.

» Nej, det gjor­de vi ik­ke. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.