Klump­fi­ske­ne in­vi­te­rer til ind­flyt­ter­fest

BT - - NYHEDER -

En kran måt­te løf­te den nye 38 ton tun­ge, 12 me­ter lan­ge, 6 me­ter hø­je og 41 cm tyk­ke akryl­r­u­de gen­nem ta­get i Oce­a­na­ri­e­byg­nin­gen i Hir­ts­hals. Nu er ru­den in­stal­le­ret i ste­det for den gam­le, som hav­de få­et ska­der ved bran­den i 2003. Kr. Him­mel­fart­s­dag ind­vi­er gre­vin­de Ale­xan­dra sam­men med si­ne to søn­ner det ny­renove­re­de Oce­a­na­ri­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.