’’

BT - - PRIVATØKONOMI -

Ga­m­ing- bær­bar i et ele­gant og ret kom­pakt design, hvor du får me­get for pen­ge­ne. Den har en god ydel­se, er vel­kon­stru­e­ret og har en god skærm, der kan bru­ges un­der for­skel­li­ge lys­for­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.