’’

BT - - PRIVATØKONOMI -

Eks­klu­siv bær­bar med me­get fl ot kon­struk­tion og en rig­tig for­nuft ig ydel­se. Me­get go­de fe­a­tu­res, blandt an­det pro­gram­mer­ba­re ta­ster samt spil­re­la­te­re­de løs­nin­ger med me­re. Man­ge til­slut­nings­mu­lig­he­der, der dog sid­der lidt gemt væk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.