’’

BT - - NYHEDER -

Hvis der er no­get, der ik­ke fun­ge­rer i fa­mi­li­en, kan det væ­re li­ge­gyl­digt med alt, hvad der hed­der ’ År­gang 0’

Chri­sti­an van der Watt, far til Step­ha­nie, ’ År­gang 0’

for­di, der er be­hov for det. Så jeg har stor respekt for de­res be­slut­ning – jeg sy­nes, det er den fa­mi­lie, der har truk­ket læs­set i pro­gram­mer­ne, « for­kla­rer Chri­sti­an van der Watt til BT.

Ser hin­an­den pri­vat

Hans dat­ter Step­ha­nie og Em­ma er go­de ve­nin­der, og de to fa­mi­li­er ser og­så hin­an­den pri­vat.

» Jeg er me­get glad for Le­ne og Poul- Erik. Så­dan som de er i pro­gram­met, er og­så så­dan de er uden­for. Og bed­re at ta­ge en lil­le pau­se, « for­tæl­ler Step­ha­nies far. Bå­de han selv og hans eks­ko­ne Chri­sti­na har tid­li­ge­re ta­get en ’ ti­me out’ fra pro­gram­met.

» Jeg har selv holdt en pau­se, og det har Step­ha­nies mor og­så i en pe­ri­o­de. Vi har den af­ta­le, at så læn­ge Step­ha­nie sy­nes, det er sjovt, så er der mindst en af os, der er med i pro­gram­met, « si­ger han.

BT har væ­ret i kon­takt med Em­mas far Poul- Erik men han øn­ske­de ik­ke at kom­men­te­re fa­mi­li­ens pau­se fra pro­gram­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.