Dan­ske vin­de­re i Can­nes

BT - - KULTUR -

Top­pri­sen på fi lm­festi­va­len i Can­nes der fo­re­gik før­ste gang i 1939, hed­der ’ Den gyld­ne pal­me’. Den har en dansk in­struk­tør vun­det fi re gan­ge.

Præ­mi­en i 1946 sny­der dog en

’ Dancer in the Dark’ ’ Den go­de vil­je’ ’ Pel­le Ero­bre­ren’ ’ De rø­de en­ge’

An­dre dan­ske in­struk­tø­rer har vun­det vig­ti­ge pri­ser som for ek­sem­pel Ni­co­las Win­ding Refn, der blev ’ Bed­ste in­struk­tør’ for ’ Dri­ve’ i 2011, og Thomas Vin­ter­berg som smu­le, for­di al­le med­vir­ken­de fi lm fi k før­ste­præ­mi­en – den­gang kal­det Grand Prix – i fredsån­den fra af­slut­nin­gen på An­den Ver­denskrig. Først fra 1955 blev før­ste­pri­sen kaldt for ’ Den gyld­ne pal­me’.

( 2000) af Lars von Tri­er. ( 1992) af Bil­le Au­gust.

( 1988) af Bil­le Au­gust. ( 1946) af Bo­dil Ipsen & Lau Lauritzen Jr. fi k ’ Jury­ens pris’ i 1998 for ’ Fe­sten’.

Mads Mik­kel­sen vandt og­så pri­sen for ’ Bed­ste sku­e­spil­ler’ i Vin­ter­bergs ’ Jag­ten’ i 2013.

Max von Sü­dow og Pel­le Hve­ne­gaard i ’ Pel­le Ero­bre­ren’. PR- fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.