FCK hev den nød­ven­di­ge sejr hjem

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Det var ik­ke im­po­ne­ren­de, men FCK gjor­de det nød­ven­di­ge og holdt liv i hå­bet om at fravri­ste FCM mester­ska­bet, da hol­det i aft es vandt 1- 0 på ude­ba­ne over FC Vestsjæl­land i en kamp, der sam­ti­dig var en di­rek­te ge­ne­ral­prø­ve på tors­da­gens po­kal­fi na­le. Sej­ren be­ty der, at FCK nu har ni po­int op til FCM, in­den de to hold mø­des søn­dag aft en i Her­ning.

Thomas Dela­ney sør­ge­de for det af­gø­ren­de mål, da han med et per­fekt ti­met løb søg­te frem i fel­tet og pan­de­de et hjør­ne­s­park fra Ludwig Au­gustin­s­son i mål eft er 58 mi­nut­ter.

FCV hav­de be­bu­det fi ght og hårdt ar­bej­de he­le vej­en igen­nem, og det le­ve­de man op til – især i før­ste halv­leg . Bå­de Anders Ku­re og Marc Dal Hen­de kom tæt på, men slog ik­ke til i de af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner . I an­den halv­leg blev FCK do­mi­ne­ren­de og nå­e­de frem til fl ere mu­lig­he­der, men det var ty de­ligt, at hol­det sav­ner fl ere pro­fi ler . Ska­des­li­sten blev oven i kø­bet ud­vi­det, da Mikael An­tons­son måt­te ud­gå eft er ba­re ot­te mi­nut­ter med en mu­skel­ska­de i det høj­re lår.

FCV har med ne­der­la­get sta­dig seks po­int op til Es­b­jerg på den rig­ti­ge si­de af nedryk­nings­stre­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.