GE VEJ TIL BER­LIN

FC Bay­ern og FC Bar­ce­lo­na i skyg­gen af Pep Gu­ar­di­o­la

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

TIRS­DAG 12. MAJ 2015 Gu­ar­di­o­la frem­står sam­men med José Mourin­ho som Eu­ro­pas mest to­ne­an­gi­ven­de træ­ner, men spa­ni­e­ren spil­le­de som ak­tiv og­så en nøg­lerol­le i FC Bay­erns mø­der med FC Bar­ce­lo­na i eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng.

Den span­ske ’ Der Kai­ser’

FC Bar­ce­lo­na rej­ste ska­des­pla­get til Mün­chen til den før­ste af to se­mi­fi - na­ler i UE­FA Cup’en. Na­dal, Abel­ar­do og Ser­gi var ik­ke i stand til at spil­le, og da­væ­ren­de træ­ner, Jo­han Cruyff , trak Gu­ar­di­o­la ned fra midt­ba­nen, som en art swe­e­per bag Pope­scu og Fer­rer. En ma­jestætisk Gu­ar­di­o­la ( th.) le­ve­re­de over­blik som en an­den Beck­en­bau­er. Spa­ni­er­ne slap med 2- 2, men faldt 2- 1 hjem­me på Camp Nou. Uden Gu­ar­di­o­la – et re­sul­tat med sto­re kon­se­kven­ser. Jo­han Cruyff blev fy­ret, og da hol­læn­de­ren hav­de en mundt­lig aft ale med Zi­ne­di­ne Zi­da­ne om at han skul­le for­la­de Bor­deaux og gå til den span­ske stor­klub, faldt det skift e sam­ti­digt til jor­den. Brønd­by var hav­net i sam­me grup­pe som FC Bar­ce­lo­na og de se­ne­re fi na­li­ster, Man­che­ster Uni­ted og FC Bay­ern. Men ik­ke kun dan­sker­ne var hav­net i men­ne­ske­hæn­der, for FC Bar­ce­lo­na uden en ska­det Gu­ar­di­o­la tab­te beg­ge gruppekampe til FC Bay­ern, og røg ud af grup­pe­spil­let. At gå fra b- hol­det til første­hol­det hos sel­ve­ste FC Bar­ce­lo­na er ik­ke en nem op­ga­ve, men Gu­ar­di­o­la lø­ste den. Et off en­sivt be­to­net hold med Lio­nel Mes­si ( th.), Thier­ry Hen­ry og Samu­el Eto’o sled FC Bay­ern i sty kker i den før­ste af to kvart­fi na­ler med he­le 4- 0. Re­tur­mø­det var en ren formsag og end­te 1- 1, men FC Bar­ce­lo­na fi k igen be­vist at med den ele­gan­te spa­ni­er om­bord – til­med i sin før­ste træ­ner­sæ­son – var et ne­der­lag til ty sker­ne ude­luk­ket. Eft er ’ Pep’ vandt alt og al­le fod­bold­hjer­ter med Bar­ce­lo­na, over­lod han træt og dræ­net ro­ret til Ti­to Vila­nova. Og Bar­ce­lo­na- hol­det var mær­ket af Gu­ar­di­o­las fra­vær og blev blæst af bræt­tet af Jupp Heyn­ck­es sto­re FC Bay­ern- hold. Ty­sker­ne vandt se­ne­re ’ The Tre­b­le’, og FC Bar­ce­lo­na blev knust 7- 0 over to kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.