Vidt for­skel­li­ge Bjor­k­strand- brød­re

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - HO­CK­EY- BRØD­RE Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

Pl. Hold

K

V OV OT T

Mål

P

( Pe­ri­o­de­cif­re: 1- 0, 0- 0, 0- 0)

De har me­get til fæl­les, Bjor­k­strand- brød­re­ne. Det gni­stren­de ta­lent, det subli­me skøjte­løb, de kre­a­ti­ve ev­ner og vilj­en til at vin­de. Men Pa­tri­ck, 22, og Oli­ver, 20, er og­så me­get for­skel­li­ge.

» Oli­ver er en rig­tig målsco­rer. Han er far­lig, hver gang han er på isen. Jeg er me­re de­fen­sivt ori­en­te­ret. Jeg er lidt stør­re og fy­sisk stær­ke­re end Oli­ver og me­re en puck­for­de­ler. Vi sup­ple­rer hin­an­den godt, « si­ger Pa­tri­ck Bjor­k­strand.

Og­så uden for isen er der for­skel på brød­re­ne.

» Oli­ver er stil­le og ro­lig. Han har nok vo­res mors per­son­lig­hed på det punkt. Jeg har min fars tem­pe­ra­ment og fan­de­ni­voldsk­hed. Men Oli­ver og jeg er beg­ge fi gh­te­re på isen, « si­ger sto­re­bror Pa­tri­ck.

Ta­lent i ge­ner­ne

Fa­de­ren er den le­gen­da­ri­ske spil­ler og træ­ner Todd Bjor­k­strand og mo­de­ren den tid­li­ge­re me­get ta­lent­ful­de høj­desprin­ger Jan­ne. Ta­len­tet har de ik­ke fra frem­me­de.

Todd Bjor­k­strand er ef­ter et kvart år­hund­re­de i Her­ning ch­eft ræ­ner i Graz 99ers i Østrig. Han var i Ostra­va ind­til søn­dag og nå­e­de at se si­ne søn­ner i de­res før­ste VM- kamp sam­men mod USA.

» Fa­mi­li­en be­ty­der alt for os. Vi er spredt for al­le vin­de med min mor i Her­ning, min far i Graz, Oli­ver i Port­land og mig i Za­greb. Men al­le føl­ger med i, hvad de an­dre la­ver, og vi ta­ler me­get sam­men, « si­ger Pa­tri­ck Bjor­k­strand.

De to brød­re nå­e­de at spil­le i kæ­de sam­men i Her­ning Blue Fox i sæ­so­nen 2011- 12, in­den Pa­tri­ck rej­ste til Mora i Allsvenskan og Oli­ver til Port­land Win­ter­hawks i WHL.

OV: Vin­der i over­tid ( et ek­stra po­int). OT: Ta­ber i over­tid Dan­marks må­l­mand, Se­ba­sti­an Da­hm ( tv.), red­der på en stor dob­belt­chan­ce til Slove­ni­ens Mar­cel Rod­man. Én gang gik det dog galt for Da­hm, og så tab­te dan­sker­ne 0- 1.

Fo­to: Jan Kors­gaard

Pa­tri­ck Bjor­k­strand har væ­ret en af VMs bed­ste dan­ske spil­le­re og ny­der at væ­re gen­for­e­net med sin lil­le­bror, Oli­ver.

Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.