’’

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - Pe­ter Re­gin

Jeg øn­sker at kom­me til­ba­ge og må­le mig med de bed­ste spil­le­re

Re­gin for­tæl­ler, at det var en let be­slut­ning, da Jo­ke­rit vi­ste in­ter­es­se.

» Jeg øn­sker at kom­me til­ba­ge og må­le mig med de bed­ste spil­le­re, « si­ger han.

Den tek­nisk be­ga­ve­de cen­ter fø­ler og­så, at hans ev­ner eg­ner sig bed­re til de sto­re ba­ner i Eu­ro­pa.

Si­den skift et fra Tim­rå i Sve­ri­ge til Ot­tawa i 2008 har Pe­ter Re­gin spil­let 254 NHLkam­pe ( Ot­tawa Se­na­tors, New York Islan­ders og Chi­ca­go Bla­ck­hawks), men har i læn­ge­re pe­ri­o­der haft svært ved at ero­bre en plads i NHL.

I øje­blik­ket spil­ler han play­off for Chi­ca­go Bla­ck­hawks’ far­mer­hold, Ro­ck­ford IceHogs, i AHL.

VM- spil­le­ren Ni­chlas Hardt, Linköping, har tid­li­ge­re spil­let for Jo­ke­rit, da den var med i den fi nske liga.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.