Frygt for ryt­ters hel­bred

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - MIN­DER OM WEYLANDT Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Al­le holdt vej­ret i mi­nut­ter­ne ef­ter det styrt, der tog Do­me­ni­co Pozzovi­vo ud af Giro d’Ita­lia.

Han lå stil­le. Læn­ge. Helt fladt på as­fal­ten. Men der var be­væ­gel­se og der­med liv ef­ter det vold­som­me og dra­ma­ti­ske styrt på tred­je eta­pe af Giro d’ita­lia, der send­te Giro- out­si­der Do­me­ni­co Pozzovi­vo ud af det ita­li­en­ske eta­pe­løb.

Den 32- åri­ge bjer­gryt­ter blev kørt væk per am­bu­lan­ce med et an­sigt til­sø­let i blod ef­ter en tur i as­fal­ten un­der me­get høj ha­stig­hed.

Styr­tet ske­te med cir­ka 40 km til­ba­ge af lø­bets tred­je eta­pe i et sving, hvor Pozzovi­vos for­hjul gled un­der ham og send­te AG2R- kap­ta­j­nen i as­fal­ten med me­get stor kraft.

I føl­ge avi­sen La Ga­zzet­to Del­lo Sport var Pozzovi­vo ved be­vidst­hed, da han blev kørt væk i am­bu­lan­ce, og de før­ste bul­le­ti­ner mel­der om, at der ik­ke er liv­stru­en­de ska­der på den foru­lyk­ke­de ryt­ter.

Ik­ke de­sto min­dre vak­te styr­tet til den me­get vel­lid­te ita­li­e­ner fryg­te­li­ge min­der fra Giro d’Ita­lia 2011, hvor bel­gi­e­ren Wou­ter Weylandt un­der lig­nen­de om­stæn­dig­he­der styr­te­de og dø­de kort ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.