DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

NOR­GE TIP­PE­LIGA­EN, KLOK­KEN 18: 00 RO­SEN­BORG VIN­DER KAM­PEN

Ti kam­pe li­ge på. 200 kro­ner i ind­skud. Is i ma­ven og en vis po­r­tion held. Dis­se fi re ingredienser nød en Od­dset- spil­ler godt af søn­dag, da gam­b­le­ren sik­re­de sig en kæm­pe ge­vinst på Od­dset.

I alt 200.722 kro­ner var vin­der­kupo­nen værd for et ind­skud på blot 200 kro­ner.

Syv må­l­ri­ge kam­pe fra norsk og én fra svensk fod­bold var in­tet pro­blem at for­ud­si­ge for Od­dset- spil­le­ren. Des­u­den hav­de gam­b­le­ren for­ud­set St. Etien­nes stor­sejr over Ni­ce i den bed­ste fran­ske ræk­ke. Men den kamp, der vold­te Od­dset­spil­le­ren de stør­ste ud­for­drin­ger, var uden tvivl Brønd­bys kamp imod AaB.

Brønd­by skul­le nem­lig vin­de før­ste halv­leg, så Jo­han Lars­son scor­ing til 1- 0 for de blågu­le dybt in­de i til­læg­s­ti­den må i den grad si­ges at væ­re kom­met be­lej­ligt for Od­dset­spil­le­ren.

Jo­han Lars­sons mål mod AaB var guld værd for Od­dset- spil­ler. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.