1,55

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Mjøn­da­lens op­ryk­ke­re har eft er en fi n start på sæ­so­nen mi­stet pu­sten lidt. Man tab­te 1- 4 hjem­me til Lil­le­strøm i for­ri­ge hjem­me­kam­pe, li­ge­som man var 120 mi­nut­ter om at slå 2. di­vi­sions­hol­det Ørn Hor­ten ud af po­ka­len. I we­e­ken­den brug­te man man­ge kræft er på at ven­de 1- 3 til 4- 3 mod Trom­sø, og aft enens kamp mod guld­fa­vo­rit­ter­ne fra Ro­sen­borg bli­ver den fj er­de på 10 da­ge. Gæ­ster­ne vir­ker ustop­pe­li­ge med 33 mål i ni kam­pe i al­le tur­ne­rin­ger den­ne sæ­son, så her ty der alt på gan­ske kom­forta­bel sejr til Ro­sen­borg.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.