Hvor­dan er li­vet som ung og en­som?

BT - - DEBAT -

Ny pro­gram­se­rie fø­rer os ind bag fa­ca­den og vi­ser, hvor­dan det er at le­ve en en­som ung­dom for seks un­ge men­ne­sker. Se­ri­en gi­ver et unikt ind­blik i de kam­pe, un­ge står over­for, og hvor­dan en­som­he­den kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for per­son­lig­he­den og frem­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.