Går trans­port­mi­ni­ste­ren og hans rå­d­gi­ver over stre­gen, da de skæl­der en jour­na­list ud eft er et in­ter­view?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.30 BRØD AF­TA­LE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.38 KRI­TI­SKE SPØRGS­MÅL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.17 KLYNKERI På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.29

Nej,

TV2 Fyn går over stre­gen ved at vi­se skjul­te op­ta­gel­ser

Ja,

Magnus He­u­ni­cke ( S) går over stre­gen. Jour­na­li­sten gør sit job

3.207 stem­mer på bt. dk

OP­FØR JER OR­DENT­LIGT

Bru­no Kal­høj

Li­ge me­get hvad man er, og hvem man er, skal man op­fø­re sig or­dent­ligt, og det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at jour­na­li­ster skal spør­ge om lov til at stil­le kri­ti­ske spørgs­mål. En po­li­ti­kers lod er at stå på mål for si­ne hand­lin­ger og nog­le gan­ge sin for­gæn­gers hand­lin­ger.

Ja­ne Pe­der­sen

Hvis du nu aft aler et in­ter­view, hvor du skal ud­ta­le dig om dit kæ­le­dyr, så vil­le du nok og­så tæn­de lidt af, hvis du så li­ge bli­ver spurgt om dit ut­ro­skab. Jour­na­li­sten brød selv en aft ale og må jo ha­ve væ­ret klar over, at der kun­ne kom­me kryd­de­ri­er, si­den ved­kom­men­de var klar med en skjult op­ta­gel­se.

El­na Damgaard

Det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at jour­na­li­ster skal spør­ge om lov til at stil­le kri­ti­ske spørgs­mål. Po­li­ti­ker­ne lover og lover, men hol­der sjæl­dent, hvad de lover.

Mor­ten Hvam

Tv2 Fyn bry­der en aft ale, og bag­eft er klyn­ker de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.