Mens ski­bet går til bunds

BT - - DEBAT -

» Hvem skal be­ta­le Løk­kes reg­nin­ger? « , ly­der over­skrift en på den skræm­me­kampag­ne, som det stør­ste af re­ge­rings­par­ti­er­ne i den se­ne­ste tid har foru­re­net det po­li­ti­ske land­skab med. Re­ge­rings­ski­bet er ved at syn­ke, og re­ge­rin­gens kampag­ne­ma­ge­re for­sø­ger sig bå­de med lok­ke­to­ner og skræm­men­de trom­me­hvirv­ler for at red­de sig. Det er vir­ke­lig ik­ke kønt.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.