Bor­ger­lig bo­lig­po­li­tik tru­er

BT - - DEBAT -

De bor­ger­li­ge har øjen­syn­lig in­tet lært af de brø­len­de 00ere, da VK- re­ge­rin­gen var lan­dets festar­ran­gør. Med et for­slag om frie pri­ser på an­dels­bo­li­ger vil blå blok eft er val­get læg­ge grund­ste­nen til en ny bo­lig­kri­se. (...) Far­vel til stu­de­ren­de, po­li­ti­be­tjen­te og pæ­da­go­ger. God­dag til fl ere ’ rich kids’ i vel­ha­verghet­to­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.