ÆDT AF

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 13. MAJ 2015 hav­de fejl­in­for­me­ret re­ge­rin­gen om net­op be­vogt­nin­gen for­an sy­na­go­gen. Men Pe­ter Skaarup kan, ef­ter de nye op­lys­nin­ger er kom­met frem, ik­ke la­de væ­re med at spe­ku­le­re i, om Jens Mad­sen i vir­ke­lig­he­den blev of­ret.

» Jeg har svært ved at tro, at der er no­gen i Justits­mi­ni­ste­ri­et, der ik­ke vil­le gå vi­de­re med så cen­tra­le op­lys­nin­ger fra en af PETs øver­ste che­fer i sy­ste­met. Man kan ik­ke und­gå at få den tan­ke, at re­ge­rin­gen of­re­de PET- che­fen i et stil­le håb om, at det vil­le fri­ken­de dem selv for at ha­ve so­vet i ti­men. «

Må­l­løs Løk­ke

Ven­stres for­mand, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, vir­ke­de nær­mest må­l­løs over, at den pi­kan­te mail først var nå­et frem til Thor­ning- Sch­midt i we­e­ken­den.

» Det er nyt for mig, at stats­mi­ni­ste­ren nu har gå­et rundt i tre må­ne­der og har haft et for­kert bil­le­de af, hvor­dan for­lø­bet var den på­gæl­den­de dag, « ud­tal­te op­po­si­tions­le­de­ren i for­bin­del­se med tirs­da­gens spør­ge­ti­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.