’ Jeg fø­ler mig skyl­dig’

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

RETS­SAG

I går be­gynd­te rets­sa­gen mod to aar­hu­si­an­ske sosu­as­si­sten­ter, der er til­talt for uagt­somt mand­drab på en 88- årig mand, der dø­de som føl­ge af fejl­me­di­ci­ne­ring.

Beg­ge de til­tal­te af­gav på rets­sa­gens før­ste dag for­kla­ring, og det var ty­de­ligt, at de beg­ge var dybt be­rør­te af sa­gen. Sær­ligt den æld­ste af de til­tal­te, en 33- årig kvin­de, var me­get på­vir­ket og måt­te fl ere gan­ge tør­re tå­rer væk med et lom­me­tørklæ­de.

» Jeg har følt mig så skyl­dig og gør det sta­dig, « sag­de hun grå­d­kvalt i Ret­ten i Aar­hus.

Den 9. juli 2013 mød­te den 33- åri­ge sosu- as­si­stent på ar­bej­de om eft er­mid­da­gen, hvor hun skul­le gi­ve den 88- åri­ge no­get me­di­cin. Det ler yog­hurt, som den 88- åri­ge kun­ne drik­ke el­ler spi­se.

Det var dog ik­ke den 33- åri­ge, men der­i­mod en 27- årig kvin­de­lig sosu- as­si­stent, som i sid­ste en­de sprøjte­de væ­sken med de knu­ste pil­ler ind i den æl­dre mands årer. Hun var ble­vet til­kaldt af den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.