’’

BT - - NYHEDER - Ret­ten i Aar­hus. Fo­to: Martin Bal­lund 27- årig til­talt i ret­ten

Det var for­kert. Men det kun­ne jeg ik­ke se i si­tu­a­tio­nen

vil­le han dog ik­ke ta­ge, og den 33- åri­ge sosu- as­si­stent end­te der­for med at knu­se pil­ler­ne, som hun blan­de­de op i no­get saltvand og trak op i en sprøjte. Un­der hen­des for­kla­ring sag­de hun, at hun eft er at ha­ve rå­d­ført sig med en me­re er­fa­ren kol­le­ga var kom­met frem til, at hun kun­ne gi­ve ham de knu­ste pil­ler di­rek­te i blodå­rer­ne via et drop.

» Når jeg tæn­ker over det bag­eft er, kan jeg godt se, at det er for­kert. Men i det øje­blik sto­le­de jeg på min kol­le­ga, « for­kla­re­de den 33- åri­ge be­rørt.

Den me­re er­far­ne kol­le­ga har tid­li­ge­re væ­ret sig­tet i sa­gen, men der er ik­ke ble­vet rejst til­ta­le. Kol­le­ga­en vid­ne­de i ret­ten, hvor hun for­tal­te, at hun hav­de sagt til den til­tal­te, at hun skul­le blan­de de knu­ste pil­ler i no­get vand el- 33- åri­ge, som ik­ke kun­ne få drop­pet til at vir­ke. Den 27- åri­ge for­kla­re­de i ret­ten, at hun sto­le­de blindt på sin 33- åri­ge kol­le­ga. En be­slut­ning, hun i dag for­try­der.

» Det var for­kert. Men det kun­ne jeg ik­ke se i si­tu­a­tio­nen, « sag­de den un­ge kvin­de.

Der fal­der dom sidst i maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.