’’

BT - - NYHEDER - Stau­ning Kir­ke. Fo­to: Ernst van Nor­de

Jeg ser det her som ud­tryk for, at sta­ten har nog­le helt an­dre pri­o­ri­te­ter end kri­sten­dom­men, der på en må­de er ble­vet så­dan en sød, gam­mel tra­di­tion, som man ba­re hol­der i hævd

Sog­ne­præst Claus Thomas Nielsen fra Stau­ning er util­freds med, at æl­dre på ple­je­hjem­met Bak­ke­ly ik­ke

må op­ret­hol­de et for­bud mod kvin­de­li­ge præ­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.