70 un­ge evaku­e­ret på grund af kol­le­gie­brand

BT - - NYHEDER - Fo­to: Bjørn Nielsen

BRAND

Nat­ten til i går måt­te 70 un­ge evaku­e­res fra et kol­le­gie på Ny­brovej i Kgs. Lyng­by nord for Kø­ben­havn på grund af en brand, op­ly­ser Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

» Bran­den op­stod i et køk­ken og hav­de få­et fat i tag- kon­struk­tio­nen, da po­li­ti og brand­væ­sen an­kom ef­ter at ha­ve mod­ta­get anmeldelse kort før klok­ken fi­re, « for­tæl­ler vagt­chef Jeff Nielsen.

Evaku­e­rin­gen fo­re­gik iføl­ge vagt­che­fen stil­le og ro­ligt. Bran­den blev hur­tigt sluk­ket, og samt­li­ge be­bo­e­re kun­ne kort ef­ter ven­de til­ba­ge til de­res væ­rel­ser. In­gen kom til ska­de. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.