To ud af tre dan­ske­re drøm­mer om Grøn­land

BT - - NYHEDER -

An­tal­let af turi­ster er på fi­re år ste­get med 10 pct. i Grøn­land. Flest kom­mer fra Dan­mark, 18.500 sid­ste år, godt 3.000 fra USA og 2.600 fra Tys­kland. Men end­nu fle­re dan­ske­re kun­ne tæn­ke sig at be­sø­ge lan­det. 66 pct. sva­rer ja i en un­der­sø­gel­se, som Hur­ti­g­ru­ten har fo­re­ta­get af in­ter­es­sen for re­de­ri­ets desti­na­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.