SKAL DU HA­VE GÆ­STER?

BT - - NYHEDER -

Hvis du skal ha­ve gæ­ster og sy­nes, det vir­ker lidt uover­sku­e­ligt, kan du kom­me langt på ti kon­cen­tre­re­de mi­nut­ter: Saml lø­se ting/ rod i nog­le bun­ker, så fl ader­ne i dit hjem vir­ker ro­li­ge. Tør bor­det af med en klud. Sæt en va­se med fri­ske blom­ster på bor­det. Ryst pu­der­ne i so­fa­en. Tjek hånd­vask og toilet. Hæng et friskt gæ­ste­hånd­klæ­de op. Støv­sug­ning og gulvvask er tit me­get me­re nød­ven­digt, eft er at gæ­ster­ne har væ­ret der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.