Så­dan får du re­ne vin­du­er

BT - - NYHEDER -

Ved at bru­ge sprink­ler­væ­ske som den, man bru­ger i bi­len, und­går du stri­ber på ru­der­ne, når du pud­ser dem. Køb en helt al­min­de­lig dunk sprink­ler­væ­ske og lav en blan­ding af: 2 dl sprink­ler­væ­ske 5- 6 li­ter vand

Smør blan­din­gen godt ud over he­le ru­den med en ren og blød bør­ste.

Fjern blan­din­gen umid­del­bart eft er med en god gum­mis­kra­ber.

Tør ram­mer og kan­ter med et godt for­va­sket vi­ske­styk­ke el­ler et va­ske­skind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.