Old­fru­en Ba­ge­pul­ver gi­ver en skin­nen­de ren køk­ken­vask

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 13. MAJ 2015 Ba­ge­pul­ver er per­fekt at bru­ge, når du vil ha­ve en skin­nen­de ren køk­ken­vask. Me­to­den er vel­eg­net, hvis du har en køk­ken­vask la­vet af por­ce­læn el­ler stål. Det rid­ser ik­ke, og det er en­kelt og bil­ligt at bru­ge. Rens ger­ne køk­ken­va­sken oft e, for der kan sid­de al­le mu­li­ge re­ster af snavs, fedt, jord og mad­va­rer.

Fjern snavs og snask fra va­sken med en op­v­re­det klud.

Drys en spi­se­ske­fuld ba­ge­pul­ver ud i he­le va­sken.

Gnid ba­ge­pul­ve­ret rundt på al­le over­fl ader med en våd klud – det eft er­la­der va­sken helt skin­nen­de blank.

Drys lidt ek­stra ba­ge­pul­ver ved afl øbet og rens om­kring det med en sku­resvamp og en vat­pind. Brug va­tron­del­ler til blan­dings­bat­te­ri­et:

Dyp et par va­tron­del­ler i ed­di­ke og læg dem rundt om blan­dings­bat­te­ri­et. Det fj er­ner kalk og snavs. Va­tron­del­ler er sær­ligt go­de, da de for­mer sig og lig­ger fast, men i mod­sæt­ning til al­min­de­ligt vat ik­ke hæn­ger i. Lad va­tron­del­ler­ne sid­de i 15 mi­nut­ter og tør eft er med et vi­ske­styk­ke.

Sæt en va­tron­del med ed­di­ke rundt om ha­nens ud­løb, hvis ik­ke fi lte­ret kan ta­ges af. Bind en ela­stik om, så va­tron­del­len sid­der fast, og lad den sid­de i 15 mi­nut­ter, før du tør­rer eft er med et vi­ske­styk­ke.

Hvis fi lte­ret kan ta­ges af, er det en god idé at læg­ge det i blød i ed­di­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.