Væk med snavs i ov­nen

BT - - NYHEDER -

Gret­he Hen­rik­sen har gen­nem åre­ne brugt en en­kel blan­ding til at gø­re de roy­a­le ov­ne in­klu­si­ve ri­ste og ba­ge­pla­der skin­nen­de blan­ke og re­ne. Me­to­den må dog kun bru­ges til ov­ne med al­min­de­lig emal­je. Hvis du har en ovn med selv­ren­sen­de ka­ta­ly­se­e­mal­je og selv­ren­sen­de py­ro­ly­se, er det vig­tigt, at du rengør den eft er brugs­an­vis­nin­gen. Dag 1

Skrab for­sig­tigt skidt af ovn­r­u­den med en glas­skra­ber. Lav en su­per­blan­ding af: ½ dl fl yden­de sku­re­mid­del, som ik­ke rid­ser 1 brev ci­tron­sy­re ½ li­ter vand Smør blan­din­gen på ov­nens si­der og ru­de med en hård op­va­skebør­ste. Den er god, for­di den kan kom­me rundt i al­le hjør­ner. I man­ge ov­ne kan du ta­ge si­de­ri­ste­ne af. Hvis det er til­fæl­det, så tag dem ud af ov­nen, og skur dem med en svamp.

Smør ri­ste og ba­ge­pla­der ind i blan­din­gen. Læg dem for ek­sem­pel på en op­va­ske­bak­ke imens.

Lad blan­din­gen sid­de nat­ten over. Dag 2

Vask ov­nens si­der, ru­de, pla­der og ri­ste af med varmt vand på en klud el­ler en svamp. Tør eft er med en tør klud. Skrap­pe­re mid­ler til fast­brænd­te re­ster i ov­nen.

Hvis der er re­ster af fast­brændt mad på ba­ge­pla­der og ri­ste, kan du bli­ve nødt til at smø­re sal­mi­ak­spi­ri­tus på ba­ge­pla­der og ri­ste.

Hæld lidt sal­mi­ak­spi­ri­tus i en skål, dyp en op­va­skebør­ste i skå­len og kom sal­mi­ak­spi­ri­tus­sen på.

Hvis vej­ret er til det, så gør det uden­for, el­ler åbn vin­du­er­ne, så du ik­ke indån­der sal­mi­ak­spi­ri­tus.

Kom ba­ge­pla­der og ri­ste i en pla­stik­sæk for at und­gå dam­pe, og lad dem stå uden­for nat­ten over.

Skrub ba­ge­pla­der og ri­ste med en sku­resvamp el­ler en stålsvamp med sæ­be i. Vask eft er med varmt vand. Du må en­de­lig ik­ke bru­ge sal­mi­ak­spi­ri­tus i sel­ve ov­nen. Du ri­si­ke­rer at øde­læg­ge ov­nens ter­mostat, der ik­ke kan tå­le dam­pe­ne. Kil­de: ’ Old­fru­ens hus­hold­nings­råd’ af Gret­he Hen­rik­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.