Slut med kalk og snavs i bad og bru­se­ka­bi­ne

BT - - NYHEDER -

En mild og bil­lig blan­ding af ed­di­ke og op­va­ske­mid­del fj er­ner på forun­der­lig vis kalk og snavs fra al­le over­fl ader i din bru­se­ka­bi­ne. Hvis bru­se­ren kan skil­les ad, kan den og­så få sig en tur med det sam­me. Lav en vi­dun­der­blan­ding i op­va­ske­balj­en af: 2 dl ed­di­ke 2 spsk. op­va­ske­mid­del 2 l vand Brus fu­ger­ne godt med vand for at be­skyt­te dem mod den sva­ge sy­re i ed­di­ken. Hvis fu­ger­ne bli­ver be­ska­di­get, op­står der let­te­re skim­melsvamp.

Smør blan­din­gen på al­le over­fl ader, glas og blan­dings­bat­te­ri­er med den blø­de si­de af en

sku­resvamp el­ler en blød op­va­skebør­ste.

Lad blan­din­gen sid­de i 30 mi­nut­ter.

Skyl blan­din­gen af med rent vand fra bru­se­ren.

Tør til sidst eft er med en tør klud. Hvis bru­se­ni­chen har glas­si­der, kan du til al­min­de­lig ren­gø­ring tør­re dem af med en blan­ding af: ¾ dl sprink­ler­væ­ske 2 li­ter vand

Vat­pin­de er vel­eg­ne­de til at ren­se stik­kon­tak­ter og fjer­n­be­tje­nin­ger, for­di de kan kom­me ind al­le veg­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.