Rens em­hæt­tens fi lter

BT - - NYHEDER -

Fil­te­ret i em­hæt­ten kan bli­ve rig­tig ulæk­kert, hvis det får lov til at op­ho­be me­get fedt og ste­geos. Gret­he Hen­rik­sen an­be­fa­ler, at du ren­ser fi lte­ret i din em­hæt­te ca. hver tred­je må­ned.

Tag fi lte­ret af. Læg mær­ke til, hvor­dan det sid­der, så du kan få det op igen.

Fyld en bal­je med ko­gen­de vand og lidt op­va­ske­mid­del – brug lidt me­re, end du bru­ger til en al­min­de­lig op­vask. Læg fi lte­ret ned i balj­en i en halv ti­me. Skrub fed­tre­ster væk med en kas­se­ret tand­bør­ste.

Gør så næ­sten det sam­me én gang til: Fyld rent ko­gen­de vand i balj­en med lidt op­va­ske­mid­del og lad igen fi lte­ret lig­ge i van­det i en halv ti­me.

Tør til sidst fi lte­ret af med et vi­ske­styk­ke, og sæt det på plads igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.