KØ­LE­SKAB

BT - - NYHEDER -

Det er en god idé li­ge at hi­ve én hyl­de ud ad gan­gen og tør­re over, når du al­li­ge­vel er i gang med ma­den og må­ske har et par mi­nut­ter. På den må­de kom­mer du jævn­ligt igen­nem kø­le­ska­bet. Men na­tur­lig­vis skal det og­så tøm­mes helt in­di­mel­lem – f. eks. før du skal ud at kø­be stort ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.