PO­LEN

BT - - NYHEDER -

Det pol­ske præ­si­dentvalg må ud i en an­den run­de, da det ik­ke lyk­ke­des no­gen af de ot­te kan­di­da­ter at op­nå 50 pro­cent af stem­mer­ne i før­ste run­de. I an­den run­de skal den sid­den­de præ­si­dent Bro­nislaw Ko­mor­owski op mod sin kon­ser­va­ti­ve ud­for­drer An­drzej Du­da, der med 34,76 fi k fl est stem­mer i før­ste run­de. BNB/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.