’’

BT - - NYHEDER - Ras­mus Baa­strup, Læ­ger uden Græn­ser

Da de lo­ka­le be­gynd­te at græ­de . . . gik det op for mig, at det var et rig­tigt jord­s­kælv

» Først tro­e­de jeg, at det var end­nu et eft er­skælv, men ef­ter 20 se­kun­der, da de lo­ka­le be­gynd­te at græ­de, fl yg­te ud af byg­nin­ger og lø­be mod åb­ne ste­der, gik det op for mig, at det var et rig­tigt jord­s­kælv, så jeg fulg­te eft er, « si­ger Ras­mus Baa­strup.

Iføl­ge che­fen for Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce, Ole Eg­berg Mik­kel­sen, er der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.