USA

BT - - NYHEDER -

Et ma­le­ri af Pablo Pi­cas­so er ble­vet solgt for 179,4 mio. dol­lar ( sva­ren­de til 1,2 mia. kr.) af auk­tions­hu­set Chri­stie’s i New York. Det er det hø­je­ste be­løb, et ma­le­ri er ble­vet solgt for ved en auk­tion no­gen­sin­de. Auk­tions­hu­set hav­de for­ven­tet, at ma­le­ri­et med tit­len ’ Les fem­mes d’Al­ger ( Ver­sion ’ O’)’ vil­le ind­brin­ge om­kring 140 mio. dol­lar. BNB/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.