BANG­LA­DESH

BT - - NYHEDER -

Fi­re ma­ske­re­de mænd hak­ke­de i går den bang­la­des­hi­ske blog­ger Anan­ta Bi­joy Das ihjel med ma­che­ter. Det er tred­je gang si­den fe­bru­ar, at så­dan et drab fi nder sted i lan­det. Anan­ta Bi­joy Das skrev kri­ti­ske ar­tik­ler om re­li­gi­øs ek­stre­mis­me på hjem­mesi­den Muk­toMo­na, som over­sat til dansk be­ty der ’ Frie Tan­ker’. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.