Ved nyt jord­s­kælv

BT - - NYHEDER -

Det

Læn­ge

in­den opryd­nings­ar­bej­det eft er det før­ste sto­re jord­s­kælv var over­stå­et, ryste­de jor­den igen. I går blev det fat­ti­ge asi­a­ti­ske land ramt af et jord­s­kælv, der må­l­te 7,3 på ri­ch­ter­ska­la­en. Den­ne gang lå epi­cen­te­ret midt imel­lem ho­ved­sta­den Katmandu og ver­dens hø­je­ste bjerg, Mo­unt Eve­rest.

25. APRIL

kraft ige jord­s­kælv, der i slut­nin­gen af april ra­se­re­de sto­re de­le af Ne­pal, må­l­te 7,8 på ri­ch­ter­ska­la­en. Jord­s­kæl­vet blev eft er­fulgt af fl ere min­dre, men sta­dig kraft ige eft er­skælv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.