CUBA

BT - - NYHEDER -

Frank­rigs præ­si­dent Fran­cois Hol­lan­de be­sø­ger som det før­ste ve­st­li­ge statsover­ho­ved Cuba, eft er at Cuba og USA er ble­vet eni­ge om at nor­ma­li­se­re de­res for­hold. USA og Cuba har væ­ret i diplo­ma­tisk kon­fl ikt i me­re end 50 år. Hol­lan­de an­kom til Cuba i man­dags og blev mod­ta­get af Cu­bas præ­si­dent Raul Ca­stro. Se­ne­re mød­tes den fran­ske præ­si­dent med Rauls Ca­stros æl­dre bror, den tid­li­ge­re præ­si­dent Fi­del Ca­stro. Hol­lan­de sag­de eft er mø­det, at Fi­del Ca­stro vir­ke­de fy­sisk svæk­ket, men at de hav­de haft en hyg­ge­lig snak om bl. a. kli­ma­ti­ske pro­ble­mer. jp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.