RÆDSELSTRIO

Bar­ce­lo­nas su­per­trio øde­lag­de Bay­ern Mün­chen over to kam­pe, kom tæt på scor­ings­re­kord og er fi­na­le­klar i Cham­pions Le­ague

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

CHAM­PIONS LE­AGUE

Men nej, de blev slemt skuf­fe­de. For Bar­ce­lo­nas of­fen­si­ve trio våg­ne­de op med et brag, og så score­de Ney­mar til 1- 1 og 1- 2.

Det var ik­ke, for­di Bay­ern Mün­chen spil­le­de skidt. Ty­sker­ne spil­le­de fak­tisk rig­tig pænt og skab­te man­ge chan­cer. De hav­de som skre­vet ba­re ik­ke fun­det sva­ret på, hvor­dan de stop­pe­de den sy­da­me­ri­kan­ske måls­ma­ski­ne.

Al­le­re­de ved Ney­mars før­ste scor­ing i kam­pen sat­te træ­ner Lu­is En­rique sig for­ment­lig godt til­ba­ge i sæ­det i den sydty­ske by.

For der var før op­gø­ret i Mün­chen ik­ke sco­ret fem gan­ge imod Bar­ce­lo­na- hol­det i 675 kam­pe for­in­den.

Nej, et mira­kel vir­ke­de uto­pisk. Og med si­ne tre ra­ket­ter op­pe for­an hav­de træ­ne­ren al­li­ge­vel en so­lid sik­ker­heds­ven­til at fal­de til­ba­ge på, hvis nu det be­gynd­te at bræn­de på.

I den in­ter­ne må­lkamp mel­lem Mes­si, Ney­mar og Suárez fø­rer den ar­gen­tin­ske trold­mand.

Lio­nel Mes­si har i den­ne sæ­son sco­ret 53 gan­ge, Ney­mar 37 og Lu­is Su­a­rez har sendt 24 bol­de i kas­sen. Og der­med en­der ar­gen­ti­ne­ren end­nu en gang som Bar­ce­lo­nas top­sco­rer med et nær­mest us­and­syn­ligt an­tal mål.

Mens Bar­ce­lo­na med god grund tab­te pu­sten i an­den halv­leg, fort­sat­te Bay­ern Mün­chen med at klø på.

Og plud­se­lig måt­te de span­ske spil­le­re lidt skuf­fen­de se sej­ren for­duf­te – men ik­ke fi­na­len – da Ro­bert Lewan­dowski først ud­lig­ne­de til 2- 2, og Thomas Mül­ler score­de til 3- 2.

Men hvad gør en lidt vak­len­de de­fen­siv, når man al­li­ge­vel har Mes­si, Ney­mar og Suárez, der kan vin­de kam­pen for re­sten af hold­kam­me­ra­ter­ne?

ONS­DAG 13. MAJ 2015

Bar­ce­lo­nas su­per­trio, Lio­nel Mes­si, Lu­is Suárez og Ney­mar slog til igen og sik­re­de hol­det en plads i Cham­pions Le­ague- fi­na­len mod en­ten Re­al Madrid el­ler Ju­ven­tus. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.