La­za­ret­ter­ne

FC Kø­ben­havn er hårdt ramt af ska­der, men FC Midtjyl­land har op­byg­get et la­za­ret, der er li­ge så slemt, hvis ik­ke vær­re FCKs la­za­ret Af­stem­ning på bt. dk FCMs la­za­ret

BT - - SUPER LIGA - SKA­DES­HEL­VE­DE Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk

Med FC Midtjyl­lands svip­ser i Oden­se søn­dag aft en blev der at­ter åb­net en dør på klem for et FC Kø­ben­havn- co­me­ba­ck i guld­kam­pen. Ni po­int ad­skil­ler de to hold med fem spil­ler­un­der igen, og næ­ste spil­ler­un­de er end­da en ind­byr­des kamp.

FCK kan der­for bar­be­re for­sprin­get ned til seks po­int, hvis hol­det vin­der i Her­ning, og det vil åb­ne for en spæn­den­de af­slut­ning. Beg­ge mand­ska­ber er dog hårdt ramt af ska­der, og spørgs­må­let er så, hvem der er mest svæk­ket i den af­gø­ren­de fa­se af Su­per­liga­en.

FCKs sven­ske for­svars­spil­ler Mikael An­tons­son måt­te ud­gå med en ly­ske­ska­de i man­da­gens kamp mod FC Vestsjæl­land, og han til­slut­te­de sig der­for et la­za­ret be­stå­en­de af Kris Stads­gaard, Bas­hkim Kadrii, An­dreas Cornelius, Yous­sef Tou­touh, Dan­ny Amankwaa og Chri­sti­an Poul­sen, der dog er til­ba­ge på træ­nings­ba­nen. med til kam­pen mod FC Vestsjæl­land. På bæn­ken var blandt an­dre den 17- åri­ge Jo­na­tan Fri­mann.

Det er da og­så et pro­blem, som har gi­vet ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken sto­re skrub­ler.

» Der kom­mer til at væ­re spil­le­re i trup­pen til po­kal­fi na­len ( mod FCV i mor­gen, red.), som jeg knapt nok ken­der nav­ne­ne på, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Midtjy­ske kva­ler

Det er dog ik­ke kun FCK, der er hårdt ramt. Og­så FCM dø­jer hårdt med ska­der. I 1- 3- ne­der­la­get til OB i we­e­ken­den måt­te Pet­ter An­der­s­son tid­ligt i kam­pen ud­gå med smer­ter i knæ­et, og det be­tød, at FCMs la­za­ret vok­se­de sig stør­re end FCKs dit­to.

FCM er i for­vej­en ramt af ska­der hos Erik Svi­at­chen­ko, Jim Lar­sen, Kri­sti­an Bak Bach, Pio­ne Si­sto, Eyjól­fur Héðin­s­son, Kri­stoff er Ols­son og Marco Lar­sen, mens Syl­ve­ster Ig­bo­un er ude i næ­ste kamp med ka­ran­tæ­ne.

Seks ud af de ni ukamp­dyg­ti­ge spil­le­re er nor­ma­le star­te­re hos ’ Ul­ve­ne’, så det er et hårdt slag for Glen Rid­ders­holm trop­per.

Sam­men­lig­net med FCK, er det kun er 3- 4 af spil­ler­ne, der nor­malt er Stå­le Sol­bak­kens fo­re­truk­ne valg. 0 af 0 kam­pe fra start og 0 ind­skift­nin­ger Yous­sef Tou­touh

ONS­DAG 13. MAJ 2015 3 af 18 kam­pe fra start og 7 ind­skift­nin­ger

Erik Svi­at­chen­ko BT spurg­te læ­ser­ne, hvem de me­ner er vær­st ramt af ska­der af FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land. 3.211 læ­se­re har væ­ret in­de og af­gi­ve en stem­me, og det er ut­ro­ligt jævn­byr­digt. Så­le­des me­ner 52 pro­cent, at FCM er hår­dest ramt, mens 48 pro­cent me­ner, at det ser vær­st ud for FCK. Hvem der så har den bed­ste bredde i trup­pen, vil vi­se sig, når de to mester­skabs­bej­le­re tør­ner

sam­men på MCH Are­na søn­dag af­ten.

3.211 delt­og i af­stem­ning­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.