Ny mand i fø­rer­trøj­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­VIR­RING Ni­els O. Han­sen pique@ spor­ten. dk

Si­mon Clar­ke over­tog i går den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je i Giro d’Ita­lia ef­ter at ha­ve vun­det for­føl­ger­nes spurt. Her jub­le­de den au­stral­ske Ori­ca- Gre­e­nEd­ge ryt­ter så me­get, at fle­re tro­e­de, Si­mon Clar­ke jub­le­de over en eta­pe­sejr, der ik­ke var hans.

For­in­den var ita­li­e­ne­ren Davi­de For­molo ( Can­non­da­leGar­min) nem­lig kørt i mål i en­som ma­jestæt som vin­der af Giro’ens fjer­de eta­pe fra Chi­a­va­ri til La Spezia.

Men Si­mon Clar­ke selv sag­de bag­ef­ter, at han ik­ke jub­le­de, for­di han tro­e­de, han hav­de vun­det eta­pen.

» I så, at jeg vi­ste fø­lel­ser, da jeg kryd­se­de må­l­linj­en. Det var, for­di jeg var me­get op­sat på at kom­me i trøj­en. Jeg vil­le be­hol­de trøj­en på hol­dets hæn­der, « sag­de Si­mon Clar­ke ef­ter eta­pen til Eu­rosport.

Ori­ca- Gre­e­nEd­ge mand­ska­bet har sid­det på den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je, si­den hol­det på lør­da­gens før­ste eta­pe vandt hold­tids­kørs­len. Først var det Si­mon Ger­rans og si­den en tred­je au­stra­li­er, Mi­cha­el Mat­t­hews, der kør­te i ly­se­rødt.

Men Mi­cha­el Mat­t­hews blev på tirs­da­gens eta­pe kørt langt ag­ter­ud.

» Si­mon Ger­rans og Mi­cha­el Mat­t­hews har haft nog­le go­de da­ge i trøj­en, og i dag blev det så min tur, « smi­le­de Si­mon Clar­ke, der nu er ti se­kun­der for­an sin co­lom­bi­an­ske hold­kam­me­rat, Este­ban Cha­ves, i den sam­le­de stil­ling. Tin­koff- Saxo- ryt­ter­ne Ro­man Kreuzi­ger og Al­ber­to Con­ta­dor lig­ger yder­li­ge­re syv se­kun­der ef­ter på en delt tred­je­plads.

Kreuzi­ger var med i et 14- mands- ud­brud og måt­te se kap­ta­jn Con­ta­dor kø­re op til sig på den sid­ste stig­ning.

Spa­ni­e­ren kom ind i med de an­dre fa­vo­rit­ter.

Si­mon Clar­ke jub­ler ef­ter at ha­ve vun­det for­føl­ger­nes spurt på fjer­de eta­pe i Giro d’Ita­lia.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.