’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Car­sten Mor­gen­sen, bad­min­ton­spil­ler

Vi har in­gen yder­li­ge­re kom­men­ta­rer in­den mø­det i mor­gen

Kvin­tet­ten har de se­ne­ste to år haft en per­son­lig sponsor i småka­ge­pro­du­cen­ten Kjeld­sens But­ter Cook­i­es. 7. fe­bru­ar op­stod der en in­ter­es­se­kon­flikt, da Bad­min­ton

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.