2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fol­lo har ik­ke li­ge­frem få­et den bed­ste op­takt til den­ne kamp. Søn­dag måt­te man spil­le en halv­leg i un­der­tal mod Kri­sti­ans­und eft er ud­vis­nin­gen af Chri­sti­an Bwa­my for så at ta­be kam­pen i sid­ste mi­nut, så ud­over træt­te ben eft er den lan­ge un­der­tals­pe­ri­o­de, må det og­så væ­re et men­talt ramt hold, der i al­le tur­ne­rin­ger nu har tabt tre kam­pe i træk. Åsane er ny­op­ryk­ke­re, men har få­et en frem­ra­gen­de sæ­son­start, og er stær­ke hjem­me, hvor man ik­ke har tabt si­den ju­ni må­ned 2014. Umid­del­bart en gan­ske fi n be­ta­ling på 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.