2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med 28 fris­park i 10 kam­pe er Ar­tu­ro Vi­dal øverst på bis­se­li­sten i den­ne sæ­sons Cham­pions Le­ague. Den il­tre chi­le­ner så gult i den før­ste se­mi­fi na­le og und­går næp­pe at kom­me i dom­mer Jonas Eriks­sons sor­te bog i aft en. Eriks­son gav og­så Vi­dal gult, da Ju­ven­tus gæ­ste­de Shakh­tar i 2012, mens det og­så blev til Vi­dal- kort i grup­pe­s­fa­sen i 2013 på ude­ba­ne mod Re­al Madrid eft er blot 28 mi­nut­ter. Det blev til tre fris­park fra Vi­dal i før­ste op­gør i Tor­i­no, og det er me­get svært at se, hvor­dan han skal und­gå at træk­ke ny ad­var­sel i aft enens re­tu­ro­p­gør.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.