Kan me­di­ta­tion for­hin­dre kri­mi­na­li­tet?

BT - - DEBAT -

Ni­co­lai er 23 år og har haft en tur­bu­lent ung­dom med stoff er, vold og ban­de­kri­mi­na­li­tet. Da Ni­co­lai bli­ver over­fal­det på ga­den og bl. a. mi­ster sit ene øje, ser li­vet sort ud. Ved et til­fæl­de mø­der han Jakob Lund, der un­der­vi­ser kri­mi­nel­le i yo­ga, me­di­ta­tion og ån­de­dræt­s­tek­nik­ker, og Ni­co­lai be­gi­ver sig ud på en rej­se for at kom­me til­ba­ge til en nor­mal til­væ­rel­se uden stoff er og kri­mi­na­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.