Pin­lig og klod­set sy­na­go­ge­sag

BT - - DEBAT -

Sa­gen kun­ne væ­re hånd­te­ret med langt stør­re snilde, hvis re­ge­rin­gen hav­de ta­get det po­li­ti­ske an­svar i ste­det for at skju­le sig bag de in­vol­ve­re­de em­beds­mænd. De fl este men­ne­sker vil kun­ne for­stå, at fejl og mis­for­stå­el­ser op­står i til­spid­se­de si­tu­a­tio­ner. Der­ved hav­de re­ge­rin­gen må­ske og­så und­gå­et no­get af den stær­ke bor­ger­li­ge kri­tik (...)

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.