TV2- vært skal væ­re far

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

BABYLYKKE

Han kan næ­sten ik­ke få ar­me­ne ned. For en­de­lig lyk­ke­des det. Mat­ti­as Hun­debøll, der er vært på TV2- pro­gram­met ’ Sæt pris på dit hjem’, skal væ­re far.

» Det er så dej­ligt, » ly­der det glæ­des­strå­len­de fra den vor­den­de far. Hans kæ­re­ste gen­nem det sid­ste par år, den 31- åri­ge jour­na­list og mo­del Ma­rie Plum og han har nem­lig ar­bej­det på sa­gen si­den i som­mer, af­slø­rer den jub­len­de vært og tid­li­ge­re del­ta­ger i Vild med dans.

» Hun er li­ge gå­et ind i an­det tri­me­ster, og vi var til nak­ke­folds­scan­ning i går. Hun er sat til at fø­de den 20. novem­ber. Og jeg glæ­der mig helt vildt. Jeg tæn­ker fak­tisk ik­ke på an­det, « for­tæl­ler den 32- åri­ge kom­men­de far.

Han og kæ­re­sten har væ­ret sam­men si­den juli 2013. » Vi går og drøm­mer om at kø­be no­get sam­men med nog­le an­dre. For vi er jo nog­le hip­piebørn i sjæ­len, « for­tæl­ler Mat­ti­as Hun­debøll, der har det så godt med, at han frem­over får et lil­le men­ne­ske, han skal ta­ge me­re hen­syn til end sig selv.

End­nu ken­der par­ret ik­ke køn­net på bar­net.

Mat­ti­as Hun­debøll delt­og i 2013 i Vild med Dans.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.