Best­sel­ler klæ’r dan­ske sport­s­stjer­ner på igen

BT - - NYHEDER - Sig­ne Fer­s­lev Pe­der­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

OL

Dan­marks stør­ste sport­s­stjer­ner bli­ver iført tøj fra Best­sel­ler, når de i som­me­ren 2016 går ind på det olym­pi­ske sta­dion i Rio de Ja­neiro.

Mo­de­kon­cer­nen har nem­lig end­nu en gang ind­gå­et et sam­ar­bej­de med Dan­marks Idræts­for­bund ( DIF), som be­ty­der, at Best­sel­ler le­ve­rer en sær­ligt ud­vik­let kol­lek­tion til de dan­ske OL- at­le­ter.

Tøj­kol­lek­tio­nen ud­vik­les i sam­ar­bej­de med en ræk­ke to­pat­le­ter, blandt an­dre hånd­bold­spil­le­ren Louise Bur­gaard og ka­ja­kro­e­ren Re­ne Hol­ten Poul­sen. De skal væ­re med til at gi­ve in­put til bå­de funk­tio­ner og stil.

Best­sel­ler le­ve­re­de og­så tøj til de dan­ske to­pat­le­ter ved OL i London i 2012 og ved OL i Bei­jing i 2008. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.