’’

BT - - NYHEDER -

Når Rigs­re­vi­sio­nen fin­der det util­freds­stil­len­de, at Rej­se­kor­tet ik­ke er bru­ger­ven­ligt, og par­ter­ne ik­ke har hånd­te­ret øko­no­mi­en til­stræk­ke­ligt, så ta­ler det for sig selv

Trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke ( S) vil ha­ve

me­re kon­trol med Rej­se­kor­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.