Til­talt for drab på Ka­mil­la Han­tusch

BT - - NYHEDER -

Den 25- åri­ge mand, som si­den juli 2014 har sid­det va­re­tægts­fængs­let, sig­tet for dra­bet i Pad­borg, er nu ble­vet til­talt for mand­drab.

Ka­mil­la Han­tusch for­svandt 19. juli sid­ste år, og kort tid ef­ter blev hen­des lig fun­det i et krat ved en mo­tor­vejstil­kør­sel i Kliplev ved Pad­borg. Hen­des 25- åri­ge eks- kæ­re­ste blev an­holdt og sig­tet for drab. Nu er han så og­så ble­vet til­talt for at ha­ve kvalt hen­de nat­ten mel­lem 19. og 20. juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.