Vil­le fri til sin kæ­re­ste på Zan­zi­bar

BT - - NYHEDER -

FOR­LOVEL­SE

In­den 25- åri­ge Pi­er­re Ber­nard Broe Hou­det mi­ste­de li­vet i en tragisk fal­du­lyk­ke i Schweiz, nå­e­de han at plan­læg­ge, hvor­dan han vil­le fri til sin kæ­re­ste gen­nem seks år.

Me­get få per­so­ner vid­ste, at Pi­er­re Hou­det hav­de plan­lagt, hvor­dan han vil­le fri til sin kæ­re­ste. Kun til sin mor­mor og en ve­nin­de hav­de han for­talt det.

Men eft er han tid­ligt om mor­ge­nen 3. maj mi­ste­de fod­fæ­stet på en skrå­ning på skis­port­s­ste­det St. Mo­ritz i Schweiz og mi­ste­de li­vet, er pla­ner­ne ble­vet for­talt vi­de­re til hans kæ­re­ste Maria.

Det ske­te, da hun tog med Pi­er­re Hou­dets fa­mi­lie til Schweiz, hvor de blandt an­det delt­og i en min­de­høj­ti­de­lig­hed på den ho­telsko­le, hvor Pi­er­re Hou­det stu­de­re­de. » Der be­tro­e­de de så Maria, at Pi­er­re vil­le ha­ve fri­et til hen­de, eft er han 1. au­gust vil­le væ­re be­gyndt i prak­tik på et ho­tel på Zan­zi­bar, « for­tæl­ler Pi­er­re Hou­dets mor, Sus­si Hou­det.

Da Pi­er­re Hou­dets fa­mi­lie i går in­dryk­ke­de hans døds­an­non­ce i Ber­ling­s­ke, blev der der­for og­så skre­vet ’ for­lo­vet’ i ste­det for ’ kæ­re­ste’.

ma­ma@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.