Ren­ten er lav 3 pro­cent

Ge at tje­ne på en om­læg­ning

BT - - PRIVATØKONOMI - No­te: No­te: No­te: No­te: GRA­FIK Ar­kiv­fo­to: Linda Ka­strup

TORS­DAG 14. MAJ 2015

Rest­lø­be­ti­der­ne er på 28 år ( 3,5%), 27 år ( 4%) og 25 år ( 5%). Kur­sen på 2,5 pro­cents lån er sat til 98,75. Ydel­ser­ne er ef­ter skat på 29,6 pro­cent.

Rest­lø­be­ti­der­ne er på 28 år ( 3,5%), 27 år ( 4%) og 25 år ( 5%). Kur­sen på 2,5 pro­cents lån er sat til 98,75. Ydel­ser­ne er ef­ter skat på 29,6 pro­cent.

Be­reg­ning ta­ger ud­gangs­punkt i et lån op­sagt pr. 13. maj, og der be­ta­les mel­lem­ren­ter frem til ok­to­ber- ter­mi­nen. Skat på 29,6 pro­cent.

Kil­de: Nykre­dit

Rest­lø­be­ti­der­ne er på 28 år ( 3,5%), 27 år ( 4%) og 25 år ( 5%). Kur­sen på 2,5 pro­cents lån er sat til 98,75. Ydel­ser­ne er ef­ter skat på 29,6 pro­cent. Bå­de bo­li­ge­je­re med fast og va­ri­a­bel ren­te bør over­ve­je at kon­ver­te­re de­res re­al­kre­dit­lån, mens ren­ter­ne sta­dig er la­ve, ly­der det fra priv­taø­ko­no­misk rå­d­gi­ver Hans Pe­ter Christensen.

Fra 3,5 pro­cent Fra 4 pro­cent Fra 5 pro­cent Fra 3,5 pro­cent Fra 4 pro­cent Fra 5 pro­cent Fra 3,5 pro­cent Fra 4 pro­cent Fra 5 pro­cent Fra 3,5 pro­cent Fra 4 pro­cent Fra 5 pro­cent 8,59 4 2,16 4.170 4.428 4.980 1.770 1.736 1.704 1.496.411 1.544.582 1.628.025 - 16 126 415 232 380 669 17.124 80.045 192.936

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.